Lời Hay Ý Đẹp

Có những lời nói người nói đau hơn người nghe

o Phía sau cuộc đời tươi đẹp Hãy yêu cuộc đời này

Phía sau cuộc đời tươi đẹp

ĐỌC VÀ SUY NGẪM Hãy yêu cuộc đời này Sống đừng nhìn vào tiền nhiều hay ít

Hãy yêu cuộc đời này

Hãy yêu cuộc đời này Sống đừng nhìn vào tiền nhiều hay ít Giận thì giân mà thương thì thương

Sống đừng nhìn vào tiền nhiều hay ít

Sống đừng nhìn vào tiền nhiều hay ít Giận thì giân mà thương thì thương Quên tha thứ cho bản thân mình

Giận thì giân mà thương thì thương

Giận thì giân mà thương thì thương Quên tha thứ cho bản thân mình Chữ tâm sáng mãi giữ màu thời gian

Quên tha thứ cho bản thân mình

Quên tha thứ cho bản thân mình Chữ tâm sáng mãi giữ màu thời gian Hãy quên đi phiền muộn

Chữ tâm sáng mãi giữ màu thời gian

Chữ tâm sáng mãi giữ màu thời gian Hãy quên đi phiền muộn Ngày đi Tháng chạy Năm bay

Hãy quên đi phiền muộn

Hãy quên đi phiền muộn Ngày đi Tháng chạy Năm bay Thực ra

Ngày đi Tháng chạy Năm bay

Ngày đi Tháng chạy Năm bay Thực ra Nỗi buồn của tuổi già

Thực ra

Thực ra Nỗi buồn của tuổi già Người lạc quan và tư duy tích cực