Lời Hay Ý Đẹp

Tình yêu của cha

Lời hay ý đẹp – CHA KHÔNG HOÀN HẢO, nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất

Vì con mẹ suốt đời lam lũ

Lời hay ý đẹp- Vì con mẹ suốt đời lam lũ

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người

Lời hay ý đẹp- Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người

Đừng hứa đừng thề

Lời hay ý đẹp – Đừng hứa đừng thề