Lời Hay Ý Đẹp

Cuộc sống sẽ có những lúc CAY ĐẮNG NGỌT BÙI

Lời hay ý đẹp – Cuộc sống không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc có lúc nó sẽ bắt bạn...

Đi xa nghìn dặm bắt đầu từ một bước chân

Lời hay ý đẹp – Cây lớn khởi ôm từ một cái mầm nhỏ, Đài cao chín tầng khởi từ một sọt đất, đi xa...

Tình yêu của cha

Lời hay ý đẹp – CHA KHÔNG HOÀN HẢO, nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất

Nếu được chọn, tôi sẽ chọn bình yên

Nếu được chọn, tôi sẽ chọn bình yên Vì con mẹ suốt đời lam lũ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là...

Vì con mẹ suốt đời lam lũ

Lời hay ý đẹp- Vì con mẹ suốt đời lam lũ

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người Đừng hứa đừng thề

Đừng hứa đừng thề

Đừng hứa đừng thề