Quà tặng tâm hồn

‘Đỡ lấy người đang rơi’ – Dẫu ai muốn trưởng thành cũng đều phải học

Trong nhân sinh dài đằng đẵng, hầu hết chúng ta đều hy vọng vào thời khắc khi mình gục ngã và rơi xuống, sẽ có...

Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh

Cùng là “buông”, nhưng “buông bỏ” không phải là buông tha, bỏ cuộc, càng không phải là “buông thả”. Buông bỏ là cảnh giới của...

Thành bại trong đời không phải do năng lực quyết định, mà do đức hạnh nhiều ít an bài

Điều gì quyết định thành bại của bạn, phải chăng do năng lực của mình? Nếu là do năng lực sao nhiều người tài giỏi...

Sống trên đời, mất đừng quá lo âu, được đừng quá hoan hỷ

Đời người có rất nhiều chuyện mà ở trong sâu thẳm đều đã tự có an bài. Một việc là phúc hay là họa thường không giống như...

Thượng thiện nhược thủy – Bí quyết của cuộc đời thành công

Vì sao con người lại có năng lực khác xa nhau như vậy, thiện ác cũng bất đồng, sinh tử dục vọng khác nhau? chính...

Người quân tử cao thượng không khiến người khác đố kỵ

Lão Tử cho rằng phải nhận thức được mặt cương cường của sự vật nhưng trong đối nhân xử thế lại phải kiên trì tại...

Người trí tuệ đứng trước mọi việc đều không nóng vội

Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp được minh chủ, Tư Mã Ý 60 tuổi mới được trọng dụng, Lưu Bang lúc 40 tuổi vẫn...

Tiểu tiết phản ánh giáo dưỡng, giáo dưỡng phản ánh tầng thứ

Làm cha mẹ, trước khi mong nghĩ con mình thành rồng thành phượng, thì trước tiên hãy dạy con mình từ những việc nhỏ. Tiểu...

Cảnh giới cao thượng: Tĩnh tâm sinh trí tuệ

Trong cuộc sống, một người tâm bình khí hòa, tâm tính ổn định, sẽ có thể không vì được mà hoan hỷ, không vì mất mà sầu bi,...

Làm người thiện lương, dù phúc chưa tới nhưng họa chắc chắn đã rời xa

Cổ ngữ nói: “Người thiện lương cho dù chưa nhận được phúc nhưng họa thì đã rời xa”. Bởi vậy, thế gian có thể hỗn...