Văn hóa

Người xưa sống trong quá khứ mà tỉnh, người nay sống trong hiện thực mà mê

Người Trung Quốc cổ xưa rất khác biệt so với người Trung Quốc hiện đại. Nếu dùng ngôn từ ngày nay để miêu tả về...

Trong Tiểu có Đại: Người thành đại sự phải trọng tiểu tiết

Người xưa nói: “Chớ vì việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc xấu nhỏ mà làm”. Việc lớn là do tích lũy những...

Đừng vội vã vì chút thành tựu nhỏ

Con người thời hiện đại luôn vội vã quay cuồng, hầu như mỗi người đều hy vọng có thể làm được nhiều hơn một chút....

Lão Tử: Người như thế nào là bậc cao minh?

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh”, ý tứ chính là người có thể hiểu biết người khác là...

Núi không nhất thiết phải cao, sông không nhất định phải sâu

Trong suốt cuộc đời của một người, đối với chính nhân quân tử mà nói điều tối trọng yếu chính là không ngừng nâng cao đức hạnh của...

Lạc Sơn Đại Phật: Pho tượng ngàn năm mưa gió vẫn trường tồn

Ở dưới chân núi Nga Mi, nơi hợp lưu của 3 con sông Mân, Thanh Y và Đại Độ có một ngọn núi tên là...

Làm người tại sao phải có tâm kính sợ

Người quân tử chân thành, cẩn trọng cả khi ở một mình, hòa hợp gia đình, hữu ích cho đời, thì nhất định phải là...

Hai người mẹ vĩ đại của hai bậc vĩ nhân dạy con như thế nào

Thuở xưa có hai người phụ nữ phi thường là mẹ của Mạnh Tử và mẹ của Âu Dương Tu. Họ vĩ đại không chỉ...

Hai chữ: ‘Phu – Thê’ nói rõ vai trò trách nhiệm của người chồng và người vợ

Gia đình là tế bào của xã hội, thế nên mối quan hệ giữa vợ với chồng cũng là trung tâm, là nền tảng của...

Lão Tử: Người như thế nào là bậc cao minh?

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh”, ý tứ chính là người có thể hiểu biết người khác là...