Văn hóa

Người đại lượng ắt có đức dày, khiến người khác ngưỡng vọng

Con người quý ở tâm đại lượng, như câu thành ngữ: “Đại trượng phu có thể co có thể duỗi”. Có thể co duỗi là...

Sống thuận theo tự nhiên: Đời người có được cũng có mất

Trên thế gian này, hết thảy sự tình đều là có cái được và có cái mất. Được mất thể hiện rõ ở rất nhiều phương...

3 điều cần tu bỏ để họa vận rời xa, phúc vận tự đến

Trong “Kinh Dịch” có câu: “Thiện không tích không đủ thành danh, ác không tích không đủ diệt thân”, vạn sự trên đời có nhân...

Trí tuệ cổ nhân: Cái nghĩa của bậc liệt nữ

Tình với nghĩa cùng là quí, không quyết hẳn được bên nào nặng hơn bên nào. Cho nên ta phải cân nhắc cho cẩn thận,...

Nhà có vợ hiền giống như quốc gia có tể tướng tài đức

Cổ nhân giảng: “Trong nhà có người vợ hiền, giống như quốc gia có vị tể tướng tài đức”, hay cũng nói: “Trong nhà có...

Đại hồng thủy Deucalion và giống người sinh ra từ đá

Những Thần thoại về Đại hồng thủy ấy, tuy được sản sinh trong các nền văn minh khác nhau, nhưng lại giống nhau đến không...

Vua quan thất tín thì đất nước suy vong

Vua quan thất tín thì đất nước suy vong   Trong quan niệm truyền thống, Đạo gia giảng làm người phải “chân”, cuối cùng tu...

Tắm gội để tẩy tịnh thân thể, tu hành để tẩy tịnh tâm linh

Cuộc sống kim tiền bận rộn ngày nay, mối ngày đều có rất nhiều sự tình khiến con người mệt mỏi cả tinh thần và...

Làm thế nào mới có thể chân chính giúp đỡ người khác?

Ngăn cản một người làm việc xấu thì rất dễ, nhưng muốn cải biến tâm làm việc xấu của một người thì rất khó. Tặng...

Lòng bao dung là một loại trí tuệ và sức mạnh

Các bậc thánh hiền trong lịch sử đều rất tôn sùng lòng bao dung. Trong cả ba trường phái lớn là Phật gia, Đạo gia và Nho...