Văn hóa

Lão Tử nói về ba điều người có trí tuệ sáng suốt cần thủ giữ

Xuyên suốt Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã làm rõ ba điều mà người có trí tuệ sáng suốt cần phải làm được, đó là...

4 điểm nhận biết người có tài thực sự

Đối với một người mà nói, địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận quý tiện ra sao mấu chốt đều ở chỗ người ấy...

Bậc trí giả cao thượng, không tranh hơn thua

Cổ ngữ nói: “Hiền nhân tranh tội, ngu nhân tranh lý”. Vì sao người hiền tài lại muốn nhận phần thiệt về mình? Trong cuộc...

Làm người khó nhất là thấu hiểu chính mình

Lão Tử từng giảng: “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt”. Câu nói này đều chứng minh cho tầm...

Đời người thắng ở “hợp độ”, bại ở “vô độ”

Trong “Luận ngữ” có câu: “Quá do bất cập”, ý nói làm bất cứ việc gì quá mức hay không đủ mức thì đều không...

Hiếu không báo dạy con vô ích; đức không tu, phong thuỷ bất linh

Nhân sinh tại thế, vạn sự tùy tâm, phúc lộc hoạ căn, thảy đều do tự thân tạo dựng. Hiếu không tròn, dạy con nào...

6 trí tuệ nhân sinh cao thượng của bậc trí giả

Bậc trí giả thông tuệ trong cách đối nhân xử thế, trong cách làm người làm việc, luôn có những đạo lý và cảnh giới cao thượng....

Thôn Bát Quái ‘vào dễ, ra khó’ của hậu duệ Gia Cát Lượng

Thôn Gia Cát bát quái ở Lan Khê, tỉnh Triết Giang là một ngôi làng có bố cục hình Bát Quái và được mệnh danh là...

Trí huệ của Phật Đà: Thế gian có bốn việc không thể trường tồn

Đức Phật giảng: “Thường giả giai tận, cao giả diệc đọa, hợp hội hữu ly, sinh giả tất tử (nhân sinh vô thường, quyền cao...

Vì sao cổ nhân nói: Lời thị phi độc hơn rắn rết, bén hơn gươm đao?

Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ...