Văn hóa

Vị “lưỡng quốc phu nhân” dùng đức cảm hóa lòng người

Dùng bạo lực để khuất phục lòng người thì khiến người quy thuận vì sợ hãi cường quyền, chứ tâm thì luôn tìm cách chống...

Tinh hoa giáo dục con trẻ trong các gia huấn cổ đại

Người xưa vô cùng coi trọng giáo dục gia đình lấy tu thân làm chính, cho rằng “Không giáo dục con là lỗi của cha”...

Vì sao nói: Người có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu phúc?

Tự cổ chí kim, phúc họa vô môn, tất cả đều do tâm người tạo ra. Cổ nhân có câu: “Mệnh tự mình tạo, phúc...

Hai trường hợp làm nhục tượng Phật gặp ác báo trong lịch sử

Cổ nhân có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh” hay “Đả tăng mạ Đạo, tất có ác báo”. Có lẽ, không ít người...

Dẫu biết mệnh trời vẫn phải dốc sức tận trách

Tôn giáo tín ngưỡng thường giảng rằng số mệnh con người đã được xếp đặt sẵn, được an bài từ trước. Có người không tin,...

Vị Vua mang đến nhiều điềm lành nhất trong sử Việt

Vua Lý Nhân Tông là con của vua Lý Thánh Tông và Nguyên phi Ỷ Lan, sinh năm 1066. Đây là vị Vua mang đến...

Chỉ phạm một thứ cũng đủ vong quốc

Tửu, Vị, Sắc, Đài – Trong bốn thứ này chỉ mắc phải một thứ cũng đủ khiến quốc gia diệt vong. Lời cảnh tỉnh đó...

Một gia đình có hưng thịnh hay không, nhìn qua ba điểm là rõ

Chúng ta thường có quan niệm “giàu không quá ba đời”, tuy nhiên lại có những gia tộc trải qua bao thế hệ vẫn ngày...

Đạo đức nghề nghiệp đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm

Đạo đức nghề nghiệp luôn được xem là tài sản vô hình quý giá nhất, là yếu tố hàng đầu của mỗi người. Nó không chỉ...

Vi phạm hẹn ước với tỳ nữ, vị tướng quân nhận quả báo tuyệt tự

Ai làm chuyện phụ lòng người khác thì sẽ tự mang đến phiền phức cho bản thân. Bất kể người đó có địa vị cao...