Văn hóa

Tại sao những đệ tử đầu tiên không hoan nghênh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử, vậy tại sao vào những ngày đầu các đệ tử...

Số mệnh con người được định sẵn: Lâu Sư Đức – người tài đức cứu người thoát thảm họa chìm thuyền

Viên Khách Sư là bậc thầy về tướng số vào triều đại nhà Đường. Ông kế thừa sự nghiệp của cha mình là Viên Thiên...

Phạm Đan vấn Phật: Giúp đỡ người khác tự nhiên sẽ được Thần Phật bảo hộ!

“Phạm Đan vấn Phật” là một câu chuyện dân gian ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Người đời sau từng đem nó cải biên thành “Câu...

Sống vì người khác là trách nhiệm đầu tiên của mỗi chúng ta

Phạm Trọng Yêm không chỉ là nhà chính trị xuất chúng mà còn là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng vào triều đại Bắc...

Tào Tháo: Vị Vua với tấm lòng đại khoan dung

Tam Quốc diễn nghĩa (Năm 220 – 280 sau Công nguyên) là một thời kì đầy biến động trong lịch sử Trung Quốc với những...