Người Trung Quốc thường mô tả những sự việc tốt đẹp bằng chữ 好 (hăo). Ở Trung Quốc, người ta chào hỏi nhau là 你 好嗎 (nĭ hăo ma?) nghĩa là “bạn có khỏe không?” Câu trả lời có thể là 我 很好 (wŏ hĕn hăo) nghĩa là “tôi rất khỏe!” Kết cấu của chữ  好 (hảo) này có một nội hàm vô cùng sâu sắc, dưới đây chúng ta sẽ bàn về nó một cách tỉ mỉ.

Chữ 好 Trung Quốc mang ý nghĩa tốt đẹp (Hình ảnh: Vision times)

Theo một công trình chủ yếu về chữ Trung Quốc có tựa đề Giải thích Đơn giản và Phân tích Các Chữ Ghép, chữ 好 (hảo) bao gồm chữ 女 (nữ – con gái) và 子 (tử – con trai) tổ hợp thành. Tại sao một gia đình có sự xuất hiện của con gái và con trai lại mang ý nghĩa tốt đẹp trong nền văn hoá Trung Hoa?

Có một điều hiển nhiên rằng cha mẹ luôn yêu thương con cái, nhưng riêng tại Trung Quốc cổ đại, họ còn xem con cái là sự sáng tạo của mình. Vì thế, họ yêu thương chúng, cho dù đứa trẻ đó có vâng lời hay cứng đầu, siêng năng hay lười biếng, đẹp hay xấu. Trong mắt họ, con cái luôn tốt đẹp vô điều kiện. Họ cũng nghĩ rằng con cái mình là người tử tế ngay khi chúng được sinh ra.

Cha mẹ yêu thương con cái của họ, nhưng ở Trung Quốc cổ đại, họ còn coi con cái là sự sáng tạo của mình. (Hình ảnh: pixabay)

Cũng có người giải thích rằng việc có cả con trai và con gái sẽ mang đến hạnh phúc cho một gia đình, bởi vì con cái là thể hiện cho sự tiếp tục duy trì giống nòi và lưu giữ hạnh phúc gia đình. Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã nhấn mạnh nhiều lần đến giá trị của gia đình và tổ tiên, và điều này được phản ánh trong các tập tục truyền thống thờ cúng tổ tiên của họ.

Do niềm tin này được truyền thừa từ các thế hệ trong gia đình nên sẽ rất dễ hiểu là tại sao chính sách một con từ năm 1975 đã gặp sự phản đối từ người dân. Nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn cho rằng đây là gánh nặng mà chính phủ ép đặt lên họ. Trong một gia đình, trong đó có thể chỉ có 女 (con gái) hoặc (子) con trai, thì cuộc sống của họ không còn là 好 hay “tốt đẹp” nữa.

Thu Phương

Xem thêm:

⇒ Vẻ đẹp của “Trung” và “Hoà”