Dương Chấn là người thuộc quận Hoa Âm (nay thuộc tỉnh Sơn Tây) trong triều đại Đông Hán (năm 25-220 sau công nguyên). Ông nổi tiếng với kiến ​​thức và trí tuệ của mình, ông đã để lại tiếng vang trong lịch sử về sự trung thực và ngay thẳng.

(Sun Mingguo/Epoch Times)

Câu nói của ông ‘Trời biết, đất biết, anh biết và tôi biết’ đã trở thành một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc như một lời nhắc nhở đối với con cháu là “không có gì là không ai biết, không có gì là bí mật”. Đây chính xác là một lời răn đe những người có xu hướng làm điều sai trái. Họ không muốn người khác biết đến những hành vi bất chính của bản thân.

Trước khi làm quan, Ông Dương dành tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục, ông tận tình chỉ bảo cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt giàu nghèo. Ông trở nên nổi tiếng vì đã tôi luyện nên nhiều hiền tài cho đất nước. Thời đó, người trong vùng gọi ông là Khổng Tử.

Khi ông là thống đốc Kinh Châu, ông phát hiện ra tài năng của học giả Vương Mật và đề bạt ông vào vị trí thống đốc của Xương Ấp (nay thuộc Duy Phường ở tỉnh Sơn Đông).

Sau đó, khi Dương Chấn đi ngang qua Xương Ấp, Vương Mật đã đến yết kiến ông Dương và biếu ông 10 cân bạc để bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với sự đề bạt này.

Ông Dương đã từ chối món quà đó. Vương Mật nói, “Trời đã khuya rồi và sẽ không có ai biết việc này. Ngài vui lòng hãy nhận lấy nó.”

Ông Dương đáp lại rằng: “Trời biết, đất biết, ngài biết và tôi biết. Làm thế nào mà ngài có thể nói không có ai biết? “Sau khi nghe xong, Vương Mật xấu hổ ra về.

Người nhà của ông Dương cũng sống như dân thường, ăn uống đơn giản và sống giản dị. Khi bạn bè và các bậc tiền bối muốn ban cho gia đình ông tiền bạc, Ông Dương đã thẳng thắn khước từ: “Hãy để mọi người nhận ra rằng chúng là con cháu của một vị quan thanh liêm. Tôi để lại tài sản này cho chúng, không phải là đã đủ giàu có sao? “

Bốn thế hệ tiếp theo của ông Dương đều nhận các chức vị quan trọng trong triều đình và rất tự hào duy trì được chữ Đạo của tổ tiên.

Minh Tâm

Xem thêm: