Lời hay ý đẹp- Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người

16425954_1211512418932161_6476076704901509766_n