hiếu thuận cha mẹ

Bức thư gửi con cảm động nhất năm, xem xong chợt thấy nao lòng…

Cha mẹ sinh con ra đều ước mong đến khi tuổi già còn có chỗ nương tựa. Nhưng rất nhiều người, sau khi lớn lên...

Thời đại của “hiếu ngược”: Không phải trẻ kính già mà là già kính trẻ

Người xưa từng dạy rằng: “Trong trăm cái thiện, hiếu đứng đầu”. Hiếu kính với cha mẹ không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ...