tình cảm gia đình

Bức thư gửi con cảm động nhất năm, xem xong chợt thấy nao lòng…

Cha mẹ sinh con ra đều ước mong đến khi tuổi già còn có chỗ nương tựa. Nhưng rất nhiều người, sau khi lớn lên...