video ý nghĩa

Chê vợ mình thấp hèn, lấy người khác giàu sang hơn, chàng trai bị trời cao cảnh báo

Chê vợ mình thấp hèn, lấy người khác giàu sang hơn, chàng trai bị trời cao cảnh báo

Sống lương thiện được trời bảo hộ khỏi tai ương

Sống Lương Thiện Được Trời Bảo Hộ Khỏi Tai Ương

VIDEO Ý NGHĨA: Nhận lại và cho đi

Đoạn clip dài hơn 5 phút do hãng Life Vest Inside của Mỹ thực hiện với tên gọi “Kindness Boomerang”. Đây là tổ chức có...