Lời hay ý đẹp – CHA KHÔNG HOÀN HẢO, nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất