Cổ nhân khi mang thai có dạy: muốn đứa trẻ sinh ra nữ cung dung ngôn hạnh, trai tài đức hơn người thì ngủ không nằm nghiêng, đầu không gối lệch; đứng thẳng, ngồi ngay, không ăn thức ăn có vị khác lạ, không ăn đồ bất chính, không ngồi chỗ không vững, mắt không nhìn chỗ sắc dục, tai không nghe lời dâm dục, đêm ngâm thơ đọc sách… 

Thiên Thanh

Xem thêm:

⇒ Lịch sự, lễ phép chính là giấy thông hành quan trọng nhất trong cuộc đời con trẻ!