Bộ phim ngắn này mong muốn mang lại cho bạn cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống theo những cách lạc quan và tích cực.  Đứng ở mỗi góc độ khác nhau sẽ cho bạn các cách đối mặt với cuộc sống khác nhau.