Chê vợ mình thấp hèn, lấy người khác giàu sang hơn, chàng trai bị trời cao cảnh báo